DISCLAIMER OP DE WEBSITE VAN MAKELAARSGROEP AMEO, AMSTERDAM EN OMSTREKEN B.V.

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Makelaarsgroep AMEO AmsterdaM En Omstreken B.V. streeft ernaar de informatie op deze website zo actueel en nauwkeurig mogelijk weer te geven. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid van de vermelde gegevens. Verder zijn wij niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites.

In geen enkel geval is Makelaarsgroep AMEO AmsterdaM En Omstreken B.V. aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Verder is Makelaarsgroep AMEO AmsterdaM En Omstreken B.V. niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website, al zullen wij alles in het werk stellen om mogelijke verspreiding van virussen te voorkomen.

De aanbiedingen van objecten en de vermeldingen van prijs dienen te worden gezien als het uitnodigen tot het doen van een bod en om (mogelijk) in onderhandeling te treden. De vermelde informatie op de website is geheel vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Door Makelaarsgroep AMEO AmsterdaM En Omstreken B.V. wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.

Makelaarsgroep AMEO AmsterdaM En Omstreken B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de website.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing.

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Makelaarsgroep AMEO AmsterdaM En Omstreken B.V.. Het is niet toegestaan de informatie van deze website op welke wijze dan ook door te geven, te vermenigvuldigen of te publiceren zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Makelaarsgroep AMEO AmsterdaM En Omstreken B.V..

DISCLAIMER OP EMAILS VAN MAKELAARSGROEP AMEO, AMSTERDAM EN OMSTREKEN B.V.

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Hoewel wij maatregelen hebben genomen om virussen in deze email of attachments te voorkomen, dient u ook zelf na te gaan of virussen aanwezig zijn aangezien Makelaarsgroep Ameo niet aansprakelijk is voor computervirussen die veroorzaakt zijn door deze email.

The information contained in this message may be confidential and is intended to be only for the addressee. Should you receive this message unintentionally, please do not use the contents herein and notify the sender immediately by return e-mail. Although we have taken steps to ensure that this email and attachments are free from any virus, you do need to verify the possibility of their existence as Makelaarsgroep Ameo can take no responsibility for any computer virus which might be transferred by way of this email.