Makelaarsgroep AMEO heeft veel ervaring en kennis in huis als het gaat om het splitsen van objecten in appartementsrechten. Sinds jaar en dag begeleiden wij diverse particuliere en professionele partijen hierbij.

WAT IS HET PRECIES?

Stel: u bezit een pand dat uit meerdere woningen en/of bedrijfsruimten bestaat en u wilt deze ruimtes afzonderlijk verkopen. Dan moet u het pand laten splitsen. Elke aparte woning of bedrijfsruimte krijgt dan een eigen registratienummer van het kadaster. Als de grond onder het pand in erfpacht is uitgegeven, moet ook de erfpacht gesplitst worden.

SPLITSINGSVERGUNNING

Voor splitsing van een pand in woningen hebt u meestal een vergunning nodig van het stadsdeel. Dat hangt af van de ligging, het bouwjaar en de bestemming van het pand. In het algemeen geldt:

 • Er is geen vergunning nodig voor het splitsen van panden met woningen gebouwd ná 1940.
 • Er is meestal een vergunning nodig voor panden met woningen, gebouwd vóór 1940. Bovendien is in het grootste deel van Amsterdam splitsen van panden met woningen van vóór 1940 maar beperkt toegestaan.

EISEN EN VOORWAARDEN

Om een pand te kunnen splitsen, moet het aan een aantal bouwkundige eisen voldoen, waaronder deze:

 • het gehele object moet óf casco 10 jaar onderhoudsvrij óf onderhoudsarm zijn;
 • moet de kwaliteit van de fundering voldoende zijn; de zogeheten code 2.

Voordat u de vergunning aanvraagt, moeten alle punten op de ‘checklist kwaliteitseisen voor splitsen’ worden nalopen en waar nodig aangepakt of aangepast.

BEGELEIDING DOOR AMEO

Wij kunnen op de volgende punten begeleiden bij de splitsing:

 • Aanvraagformulier invullen, met de benodigde bijlagen en gevraagde stukken;
 • Productie begeleiden van de splitsingstekeningen en benodigde bouwtekeningen;
 • Funderingsrapportage aanleveren;
 • Puntentellingen van de woningen verzorgen;
 • Elektra- en gaskeuringen verzorgen;
 • Energielabels voor de woningen verzorgen;
 • Stukken indienen (in drievoud) bij het stadsdeel;
 • Compleet exemplaar van de splitsingsaanvraag namens de opdrachtgever toesturen;
 • Akte tot splitsing in appartementen bij de notaris redigeren
 • Huishoudelijk reglement voor de Vereniging van Eigenaren (opnieuw) opstellen;
 • Voorschouw, overleg met bouw- en woningtoezicht en plaatselijke opname verzorgen;
 • Overleggen met het stadsdeel om de splitsingsvergunning te verkrijgen.

Om al deze diensten toe te lichten en uw mogelijkheden te bespreken, maken wij graag een vrijblijvende afspraak met u. Neem hiervoor contact met ons op via de onderstaande link.

Bel mij voor een afspraak

Benieuwd wat AMEO voor jou kan betekenen? We bellen je graag voor een vrijblijvende afspraak.